Junior Cup

Junior Cup ima za  cilj/tema projekta je sport i slobodno vrijeme mladih uzrasta 14 – 18 godina, sa osvrtom na zdravlje mladih, omladinski aktivizam i volonterizam , te suzbijanje maloljetničke delikvencije i međuvršnjačkog nasilja.

U prethodnim sezonam aktivno učešće je uzelo više od 800 takmičara /učenika srednjih škola iz Kantona Sarajevo ali i iz općina koje pripadaju drugim Kantonima (Visoko, Fojnica, Olovo), koji su se u svakoj družili i natjecali u sportskom duhu.