Više od igre

Olakšavajte, nemojte otežavati! Obradujte, nemojte rastjerivati!
Muhammed a.s.

Sportsko Udruženje “Fair Play” nastavlja svoju humanu misiju. S ciljem ostvarivanja osnovnog cilja naše djelatnosti, činjenja i širenja dobra, udruženje i ove godine sredstvima od sankcionisanja prekršaja, odnosno žutih i crvenih kartona, želi obradovati i olakšati onima kojima je to zaista i potrebno.

Naime, tradicionalna godišnja akcija u okviru sezone 2018/2019. biće organizovana u saradnji sa udruženjem „Srce za djecu oboljelu od raka u FBiH”, te će prikupljena sredstva biti donirana u svrhu liječenja i podrške djeci oboljeloj od raka. Udruženje je osnovano u aprilu 2003. godine, te je od inicijalne ideje neformalne grupe roditelja i prijatelja djece oboljele od raka, izraslo u respektabilnu organizaciju koja broji preko 400 članova i koja je postala sinonim za borbu protiv raka kod djece u Bosni i Hercegovini. Djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama pruža smještaj, hranu i psihosocijalnu podršku, organizuje godišnje rehabilitacione kampove i pomaže s nabavkom lijekova, medicinske opreme i tretmanima u inostranstvu.

Na ovaj način sportsko udruženje „Fair Play” nastavlja svoju misiju. Misiju koju su prepoznale na stotine građana, društvenih subjekata i cijenjenih sportskih radnika, uz čiju podršku malonogometna liga, kao trenutno najvažniji projekat udruženja, opstaje godinama.

Malonogometna liga “Fair Play”, koju ovo udruženje organizuje i koja predstavlja trenutno najveće dostignuće u našem radu i djelovanju, je projekat koji je prepoznat od strane mladih ljudi kao sportski događaj koji im pruža priliku da se tokom cijele godine druže na zdravim osnovama, stiču nova prijateljstva i natječu u sportskom i fer duhu. Organizovanje ovakvog vida sportske aktivnosti kod mladih ljudi stvara osjećaj o brizi i želji da im se omogući druženje u sportskom duhu, što je rezultiralo njihovim velikim interesovanjem za ovaj projekat, kojem ovakve akcije daju posebnu dimenziju.

Fair Play, više od igre!