Misija

pravilnici

_______________________________________________________________________________________

S obzirom na značaj sporta u zdravom životu mladih ljudi, kao i na činjenicu da je mladim ljudima potrebno omogućiti druženje na zdravim osnovama, Sportsko udruženje Fair Play nastoji biti društveno korisno i jedna od aktivnosti koje smo pokrenuli 2015. godine jeste organizovanje FAIR PLAY JUNIOR CUP-a, takmičenja za srednjoškolce uzrasta 14-18 godina u kojem je učešće uzelo više od stotinu takmičara koji su se šest mjeseci družili i natjecali u sportskom duhu. Učešće je uzelo osam ekipa, među kojima su se našlo i pet ekipa srednjih škola sa Kantona Sarajevo. Organizovanje Junior Cup-a ima za cilj ima rekreaciju, druženje, poticanje sportskog i takmičarskog duha kod mladih ljudi, zajedničkog rada na suzbijanju maloljetničke delikvencije i međuvršnjačkog nasilja, uspostavljanje novih kontakata među mladima, te unaprjeđenje kvaliteta života mladih ljudi razvijanjem zdravih stilova života, kvaliteta provođenja slobodnog vremena, omladinskog aktivizma i volonterskog rada, kao i potporu druženju omladine na zdravim osnovama na području Kantona Sarajevo. Među omladinom srednjoškolskog uzrasta vlada veliko interesovanje za projektom ovakvog tipa, te smo dobili veliki broj zahtjeva za proširenjem Junior Cup-a, što potvrđuje da se realizacijom ovakvog projekta doprinosi intenzivnijem druženju uz međusobno natjecanje u sportskom i nadasve fair play duhu. U saradnji sa partnerima projekta planirali smo u novoj sezoni Junior Cup-a proširiti broj ekipa učesnica za 50 %, tj. povećati broj ekipa učesnica sa osam na dvanaest. Akcenat i u Juniorskoj „Fair Play“ ligi je stavljen na fer ponašanje učesnika lige kako na terenu tako i van njega.

FAIR PLAY JE OK!