ISPUNI SVOJE SRCE – OBRADUJ NEKOGA!

Ispuni svoje srce – obraduj nekoga!

“Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati”, (Kur'an, El-Bekare, 274).

SU Fair Play, zajedno sa učesnicima i prijateljima Fair Play lige, već godinama radi na promovisanju ideje dobra, zajedništva i fair play-a. Uvidjevši značaj gore navedenog projekta, u skladu sa uvjerenjima i vrijednostima koje ih prate, učesnici i prijatelji Fair Play lige odlučili su se za izgradnju bunara u Africi simboličnog naziva „Fair Play“.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, od 2000. godine milijarde ljudi su uspjele dobiti pristup vodi, no uprkos tome, istaknuto je da to nije dovoljno, jer su ljudima u nekim regijama često nedostupni čista pitka voda i pristup sanitarnom čvoru.

Danas je bez sigurne i stalne opskrbe vodom u svijetu oko 2,1 milijarde ljudi, a 4,5 milijarde nema pristup sanitarnom čvoru. Problem je, tvrde iz organizacija Ujedinjenih nacija, posebno izražen u ruralnim dijelovima svijeta.

Loša higijena pridonosi širenju bolesti poput kolere i dizenterije, kao i hepatitisa te tifusne groznice, a svake godine više od 360.000 djece mlađe od pet godina umre od posljedica dijareje. Najlošiji pristup čistoj pitkoj vodi imaju stanovnici subsaharske Afrike, gdje manje od 25 posto ljudi koji ondje žive ima pristup čistoj vodi

Bunar koji bi bio izgrađen, ako Bog da, upravo bi se nalazio u područjima gdje je pristup pitkoj vodi veoma otežan, te bi u mnogome olakšao život lokalnom stanovništvu. Putem ovog projekta, učesnici i prijatelji Fair Play lige imaju mogućnost da sebe ugrade u trajno dobro i donesu osmijeh na lice onima koji su u potrebi. O vrijednosti udjeljivanja, s posebnim fokusom na vodu, prenosi se od Muhameda a.s. i sljedeće:

Sa’d b. Ubade je upitao Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s.: ,,Koja ti je sadaka najdraža?“ Poslanik, s.a.v.s., odgovori: „Voda’’ (bilježi Ebu Davud).

Ebu Hurejre pripovijeda od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Jednom prilikom je neki čovjek išao putem pa ga je spopala velika žeđ. On je sišao u bunar i napio se vode. Kada je izašao iz bunara ugledao je psa kako zbog žeđi liže prašinu. Tada čovjek reče: ‘I ovog psa zadesila je žeđ kao i mene.’ Onda je ponovo sišao u bunar i svoju cipelu napunio vodom, prihvatio je zubima i tako izašao iz bunara i napojio psa. Allah mu se na tome zahvalio i grijehe mu oprostio. Tada ashabi upitaše: ‘Poslaniče, zar imamo nagradu i kad životinje napojimo?’ On im odgovori: ‘Za svako živo stvorenje imate nagradu (kada ga napojite, nahranite i s njim lijepo postupite)’“ (bilježi Buharija).

Hazreti Aiša prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: ,,Ko napoji muslimana u predjelu u kojem ima vode – nagrada mu je kao da je oslobodio roba, a ako napoji muslimana u predjelu gdje nema vode – ima nagradu kao da je oživio mrtvu osobu’’ (bilježi Ibn Madže).

Na završnici šeste sezone Fair Play lige, u subotu 21.04.2018. godine, u 20:00h, u dvorani „Ramiz Salčin“, posjetioci će imati priliku da doniraju sredstva za izgradnju bunara, što je dodatni motiv da prisustvuju i, pored uživanja u futsalu, učine višestruko vrijedno dobro djelo.

FAIR PLAY JE OK!

 

______________________________________________________________________________________________________________________