Raspored utakmica – grupa B

Raspored utakmica – grupa B

DatumKoloVrijeme/RezultatiLeagueSezonaLokacijaObjava
Krajina - SvitanjeI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
SenSu Al Hana - FrisaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
11. juli Srebrenica - Ilmijjini LjiljaniI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Wool Carpet - MNK Livac IlijašI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
SU Futuro - Džemat SD NedžarićiI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Džemat SD Nedžarići - 11. juli SrebrenicaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Svitanje - Wool CarpetI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Frisa - FC GradskiI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Krajina - SU FuturoI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Ilmijjini Ljiljani - SenSu Al HanaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
SenSu Al Hana - Džemat SD NedžarićiI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Livac Ilijaš - FC GradskiI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Frisa - Ilmijjini LjiljaniI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
11. juli Srebrenica - KrajinaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
SU Futuro - Wool CarpetI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
FC Gradski - Ilmijjini LjiljaniI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Wool Carpet - 11. juli SrebrenicaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Krajina - SenSu Al HanaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Džemat SD Nedžarići - FrisaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Livac Ilijaš - SvitanjeI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
FC Gradski - SvitanjeI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
SenSu Al Hana - Wool CarpetI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Frisa - KrajinaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Ilmijjini Ljiljani - Džemat SD NedžarićiI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
SU Futuro - Livac IlijašI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Krajina - Ilmijjini LjiljaniI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
11. juli Srebrenica - Livac IlijašI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Svitanje - SU FuturoI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Wool Carpet - FrisaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Džemat SD Nedžarići - FC GradskiI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Ilmijjini Ljiljani - Wool CarpetI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Džemat SD Nedžarići - KrajinaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
SU Futuro - FC GradskiI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
SenSu Al Hana - Livac IlijašI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Svitanje - 11. juli SrebrenicaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Svitanje - SenSu Al HanaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
FC Gradski - KrajinaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Wool Carpet - Džemat SD NedžarićiI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Livac Ilijaš - FrisaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
11. juli Srebrenica - SU FuturoI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Ilmijjini Ljiljani -Livac IlijašI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo – Sarajevo
FC Gradski - 11. juli SrebrenicaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Frisa - SvitanjeI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Krajina - Wool CarpetI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
SenSu Al Hana - SU FuturoI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Livac Ilijaš - Džemat SD NedžarićiI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Wool Carpet - FC GradskiI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
11. juli Srebrenica - SenSu Al HanaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Svitanje - Ilmijjini LjiljaniI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
SU Futuro - FrisaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
FC Gradski - SenSu Al HanaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Džemat SD Nedžarići - SvitanjeI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Frisa - 11. juli SrebrenicaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Ilmijjini Ljiljani - SU FuturoI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
Livac Ilijaš - KrajinaI Krug Takmičenja2022/2023
Dvorana Ramiz Salčin, Mojmilo - Sarajevo
fb-share-icon