Super akcija za sve odlikaše „5 za 5!“

Nova promotivna akcija „5 za 5!“namijenjena je svim odličnim učenicima osnovnih i srednjih škola na teritoriji BiH koji su korisnici Ultra usluge BH Telecoma (Ultra/Ultra Internet/Ultra Tourist 1 i 2/Ultra Internet SE) i koji su školsku 2017./2018. završili sa uspjehom 5,0.

Akcija će trajati mjesec dana, od 05.09.2018.do do 04.10.2018. godine

Akcijski bonus se sastoji od dodjele mobilnog internet saobraćaja u iznosu od 2500 MB, koji će biti dodijeljen u dijelovima od po 500 MB u razmacima od 30 dana od dana prvog dodijeljenog bonusa.

Više o akciji na: https://www.bhtelecom.ba/vijest+M56f0c1eb670.html

____________________________________________________________________________________________________________________________________________